Kriget mot spirean, slutet !

Efter att HELA området med Spireahäck var avschaktat och man såg hur stort det var ,vore det ju synd att bara låta det växa igen, igen 😀 Här fanns ju plats för både en lund och en damm ! 😉 När alla rötter var bortforslade var det dags att hämta vetemjölet och börja “rita” ut konturerna för dammen 🙂 Naturen fick styra, träd ,större stenar och befintlig gräsmatta…Då blir det väl en naturlig form ? ! ? Hihihihi
IMG_5541   IMG_5542
IMG_5539   IMG_5538
Nya massor flyttades till området vid lunden där de jämnades till…
IMG_5531   IMG_5537
Alla större stenar sparades och lades åt sidorna, vi gillar ju natursten i vår familj och de blir bra att lägga runt kanterna på dammen sedan 🙂 Egentligen kan man säga att det blir två dammar 😀 En mindre damm ( 7,20 x 5,60 m ) och en större ( 8,60 x 6,70 m ) som förbinds av en kanal …Jag ville ju så gärna få in en välvd bro med vita kryssräcken  😉 Det skulle binda ihop dammarna med huset och trädgårdsmöblerna 🙂
IMG_5556   IMG_5557
En jordhög lades upp i den mindre dammens bakkant mot skogen, där vill vi få till något slags vattenfall ! 🙂
Men mer om dammen får det bli i ett senare inlägg 🙂 Så kan det gå när man “bara” ska röja lite i trädgården ! Hahaha 😀 men det är ju så roligt med projekt ! Och har man ändå en grävskopa här så är det väl bara att köra på ! Bara vi inte har tagit oss vatten över huvudet nu 😉
Ha En Trevlig Lördag Alla !
Elisabeth